Een waan-zinnige route

Mijn naam is Twan, social designer en bedenker van 'een waan-zinnige route'. Tijdens de Master Crossover Creativity (HKU) heb ik dit dialoogspel ontworpen. Het dialoogspel is gericht om naasten hun psychosegevoelige dierbare, op een laagdrempelige en speelse manier, beter te begrijpen. Dit onderwerp komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. In mijn persoonlijke omgeving komt schizofrenie voor. Neem een kijkje op mijn website en ontdek waar het dialoogspel vandaan komt én hoe het jou kan helpen. Voor verdere informatie neem gerust contact met me op!

Voor wie

Het dialoogspel is gericht op naasten van mensen met een psychosegevoelige kwetsbaarheid zoals schizofrenie. Hoe kan je als naaste actief iets betekenen in dit proces? Hoe kan je leren omgaan met deze kwetsbaarheid zonder in conflict te komen met elkaar? Het dialoogspel geeft tips en tricks om elkaar beter te begrijpen.   
  

Waar komt het vandaan?

Het dialoogspel 'een waan-zinnige route' is gebaseerd op de LEAP-methode (Xavier Amador) en Verbindende gesprekstechnieken (Jules Tielens). Deze methoden biedt naasten (en professionals) handvatten in de communicatie met psychosegevoelige personen. Het doel is beter wederzijds begrip én toewerken naar een gezamenlijke grond om mee verder te gaan.  


Over 'een waan-zinnige route'

Schizofrenie is een van de meest ernstige psychiatrische aandoeningen die iemand kan hebben. Vaak wordt deze groep nog onbegrepen en vallen ze buiten de boot op maatschappelijk en sociaal gebied. Door het slechte ziekte-inzicht zien deze personen niet in dat de ziekte de veroorzaker is van vele ongemakken in hun leven. In het ziekteproces worden naasten onherroepelijk meegenomen. Waar hun dierbare moeilijk hulp accepteert komt de mantelzorg vaak op de schouders van naasten terecht. De onmacht en druk die ze ervaren is dan ook zeer hoog. Mogelijkheden om hier iets aan te doen zijn er nauwelijks. Het dialoogspel ‘een waan-zinnige route’ zoekt aan de hand van 'serious learning' een nieuwe actieve manier, bestaand naast de bekende methodes, om naasten te helpen bij deze onmacht. 

 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de LEAP-methode (Listen, Empathize, Agree, Partner), ontwikkeld door Xavier Amador, goede resultaten behaald voor professionals en naasten. Deze methode is gericht op reflectief luisteren en communiceren met psychosegevoelige personen, voornamelijk met de diagnose schizofrenie met anosognosie (slecht ziekte-inzicht). Deze methode is momenteel literatuur en therapie gericht. Een waan-zinnige route onderzoekt de mogelijkheden van een spelvariant op deze methode. Hiermee biedt het naasten dezelfde handvatten als de LEAP-methode, alleen dan op een laagdrempelige en metaforische manier. 

 

Het dialoogspel ‘een waan-zinnige route’ is nog volop in ontwikkeling. 
Dit wordt gedaan in samenwerking met Regieorgaan SIA en de HKU.
Heeft u interesse, naam dan gerust contact met me op!